ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

เว็บขายของ

ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

เว็บขายของ

ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

เว็บขายของ

createสมัครเปิดเว็บไซต์

Call Center : 02 832 3222 (30 คู่สาย) ทุกวัน 9.00-18.00 น.
ฝ่ายขาย 092 241 9999
ฝ่ายบริการลูกค้า 088-299-1016 , 088-299-1017
ทุกวัน 9.00-18.00 น.
igetweb @igetweb.com

วิธีชำระเงิน

ชำระค่าบริการ เว็บไซต์สำเร็จรูป โดเมนเนม Email Hosting / ต่ออายุ เว็บไซต์สำเร็จรูป

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการของ iGetWeb ได้หลายช่องทางดังนี้

ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์

รับบัตร Visa , Master , JCB และ SCB ทุกธนาคาร (ไม่ชาร์จค่าธรรมเนียม)

ชำระด้วยบัตรเครดิต คลิกที่นี่

ชำระด้วยวิธีโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือ ทาง ATM

ชื่อบัญชี : บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด

ธนาคาร : กรุงเทพ
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 087-7-04464-4
สาขา : เซ็นทรัล ลาดพร้าว 2
ธนาคาร : กสิกรไทย
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 730-2-77464-6
สาขา : เซ็นทรัล ลาดพร้าว
ธนาคาร : กรุงไทย
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 690-0-17461-2
สาขา : เซ็นทรัล ลาดพร้าว
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 085-2-30267-4
สาขา : ประชานิเวศน์ 1

* กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน

หลังจากท่านได้โอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบ Payin Slip หรือหลักฐานการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ส่งแฟ็กซ์มาที่ 02-832-3221หรือแจ้งผ่านทางอีเมล info@igetweb.com โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์ Url เว็บไซต์ และรหัสเว็บไซต์

แจ้งหลักฐานการชำระค่าบริการ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการแจ้งหลักฐาน พร้อมเอกสารการชำระค่าบริการ

 1. หลักฐาน ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์
 2. (1) บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน
  (2) นิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และหนังสือรับรอง
  • เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อม ลงชื่อ-นามสกุล (ตามเอกสารข้อ (1) หรือ (2)
  • เขียนชื่อเว็บไซต์ รหัสเว็บไซต์ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
  • ในกรณีที่ต้องการจด Domain name เพิ่ม ให้เขียนชื่อเว็บ www.yourname.com พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ โดยละเอียดเป็นภาษาอังกฤษมาด้วย เพื่อระบุการเป็นเจ้าของ Domain name
  • ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมี)
  • ใบโอนเงิน หรือใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคารกรณีชำระตัดระบบบัตรเครดิต
  • ส่ง Fax มาที่ 02-832-3221 หรือทางอีเมล info@iGetWeb.com
 3. รอการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ และจะทำการ Activate ภายใน 24 ชม.
* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออกแบบเว็บ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ สร้างเว็บไซต์ และ บริการ อื่นๆ ได้ที่ info@igetweb.com หรือโทร. 02-832-3222